NowościGaleria: Inżynier Budownictwa, kwiecień 2011