Realizacje


30 Wrzesień 2012
A4 Rzeszów Centralny - Rzeszów Wschód
Inwestor: GDDKiA
Wykonawca: Mostostal Warszawa

Produkt: biomata K-100-M
Ilość: 54
000 m2
Termin realizacji: lipiec 2012 - 
back