OfertaRekultywacja

Rekultywacja to działania, które mają na celu przywrócenie zdewastowanym gruntom wartości użytkowej. Gleba może zostać zdewastowana, czyli utracić całkowicie swoją wartość użytkową na przykład z powodu złej uprawy roślin lub działalności przemysłowej. Podstawowe zabiegi rekultywacji to:


1. Zabiegi techniczne

  • kształtowanie terenu
  • neutralizacja szkodliwych środków
  • dekoncentracja (rozrzedzenia)

2. Zabiegi biologiczne

  • nawożenie organiczne, mineralne, nawozy zielone
  • zabiegi agrotechniczne
  • wprowadzenie roślinności pionierskiej

Jednym ze sposobów wsparcia zabiegu rekultywacji jest zastosowanie mat przeciwerozyjnych które chronią glebę przed erozją.

Zastosowanie produktów przeciwerozyjnych firmy EKOMAT s.c. pozwoli Państwu uniknąć dodatkowych robót i kosztów, jakie powstałyby na skutek erozji oraz wspomaga w kiełkowaniu nasion, a w początkowej fazie przyśpiesza rozwój roślinności.

Produkty przeciwerozyjne firmy EKOMAT s.c. wytwarzane są z naturalnych surowców, jak słoma, kokos oraz juta, które w okresie od 1-5 lat ulegają biodegradacji. Proponujemy ekologiczno-ekonomiczne rozwiązania, które są przyjazne dla środowiska i atrakcyjne dla otoczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami przeciwerozyjnymi:

biomata przeciwerozyjna