OfertaOchrona przed erozją

erozja.JPG

Skarpy (wykopu i nasypu) i rowy w budownictwie drogowym oraz nabrzeża kanałów, rzek i jezior jak również wały przeciwpowodziowe w budownictwie wodnym są stale narażone na erozję powodowaną przez wiatr i wodę.

Erozja jest coraz częściej przyczyną wielu problemów i znacznych kosztów związanych z usuwaniem jej skutków. Działanie erozji ujawnia się już w trakcie formowania skarp i rowów oraz w późniejszym czasie, wskutek pojawienia się niekorzystnych warunków atmosferycznych. Nabrzeża kanałów, rzek i jezior oraz wały przeciwpowodziowe narażone są dodatkowo na powódź, wysoką prędkością przepływu wody oraz dryfujące zanieczyszczenia.

Zastosowanie produktów przeciwerozyjnych firmy EKOMAT s.c. pozwoli Państwu uniknąć dodatkowych robót i kosztów, jakie powstałyby na skutek erozji oraz wspomaga w kiełkowaniu nasion, a w początkowej fazie przyśpiesza rozwój roślinności.

Produkty przeciwerozyjne firmy EKOMAT s.c. wytwarzane są z naturalnych surowców, jak słoma, kokos oraz juta, które w okresie od 1-5 lat ulegają biodegradacji. Proponujemy ekologiczno-ekonomiczne rozwiązania, które są przyjazne dla środowiska i atrakcyjne dla otoczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami przeciwerozyjnymi:

biomata przeciwerozyjna (mata antyerozyjna) - OCHRONA SKARP

biomata przeciwerozyjna (siatka antyerozyjna) - OCHRONA SKARP

biomata przeciwerozyjna - OCHRONA NABRZEŻA