OfertaOchrona przed hałasem

Do najpowszechniejszych i najbardziej uciążliwych źródeł hałasu i wibracji, szczególnie w środowisku zurbanizowanym, należy komunikacja drogowa. Spowodowane jest to znaczną rozbudową sieci drogowej oraz faktem, że samochód dociera praktycznie wszędzie. Poziomy dźwięku środków komunikacji drogowej są duże i wynoszą 75-90 dB.

W celu ochrony przed hałasem wykonuje się zielone ekrany akustyczne oraz buduje wały przeciwhałasowe.

Firma EKOMAT s.c. proponuje produkty niezbędne przy wykonaniu wałów przeciwhałasowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami przeciwerozyjnymi:

biomata przeciwerozyjna (wał ziemny)