OfertaOgrodnictwo:

ogrodnictwo_ekomata.JPGPrzeciwerozyjna biomata FM chroni nabrzeża i dno rzek, jezior i potoków przed erozją oraz wymyciem powodowanym przez wysoką prędkością przepływu wody oraz dryfujące zanieczyszczenia.

Po rozłożeniu biomaty FM w obszarze nabrzeżnym sadzone są rośliny wodne. Produkt biomata FM dostępny jest także z rozwiniętą roślinością. Zobacz produkty: biomata FM

ogrodnictwo.JPGMulczowa biomata K-100-M jest szeroko stosowana jako ekologiczna ochrona przed chwastami w ogrodnictwie i w szkółkach leśnych jak i w archtekturze krajobrazu.

Dodatkowo biomata K-100-M zapewnia ochronę powierzchni skarp przed erozją powodowaną przez wiatr i opady atmosferyczne. Zobacz produkty: biomata K-100-M

ogrodnictwo_ekosiatka.jpgSiatki kokosowe znajdują swoje zastosowanie również ogrodnictwie, jako wsparcie rozwoju rośliności ściennej lub też jako przegroda świetlna. Zobacz produkty biomata KGW-400, biomata KGW-700, biomata KGW-900
Stosowana również w połączeniu z metodą hydrosiewu (hydroobsiewu).