Aktualności

Ekomat w Dobrym Mieście

09 lipca 2024

Nowe urządzenie do zbiórki opakowań PET i ALU zostało zainstalowane w sklepie Gama na ul. Warszawskiej 13, należącym do sieci PSS Społem. Ekomat, dostarczony i serwisowany przez firmę MAG Dystrybucja, umożliwia mieszkańcom łatwe i wygodne oddawanie zużytych butelek plastikowych i puszek aluminiowych. Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz promowanie proekologicznych zachowań wśród lokalnej społeczności.

Dzięki ekomatowi klienci mogą nie tylko przyczynić się do ochrony środowiska, ale również skorzystać z praktycznych korzyści. Za oddane opakowania mogą otrzymać zwrot w postaci bonów, które można zrealizować w sklepie Gama. Alternatywnie, zebrane środki mogą zostać przeznaczone na wsparcie lokalnych organizacji, co dodatkowo wzmacnia społeczne zaangażowanie inicjatywy.

MAG Dystrybucja i PSS Społem, współpracując w ramach tego projektu, dążą do promowania odpowiedzialnych i zrównoważonych działań na rzecz środowiska. Nowy ekomat w sklepie Gama to kolejny krok w kierunku budowania ekologicznej świadomości i wspierania działań prospołecznych w regionie.

Pozostałe Aktualności