Program EKOMAT

Projekt EKOMAT gromadzi tych, którym zależy na przyszłości Ziemi i klimatu. Program wspiera promocję edukacji ekologicznej wśród naszych odbiorców oraz lokalnej społeczności. Każde zwrócone do EKOMATU opakowanie to dobry krok w kierunku zmiany postaw i dobra wiadomość dla lokalnego środowiska naturalnego. Zadaniem programu jest stworzenie dogodnych warunków i zachęcanie do tego prostego gestu na rzecz Ziemi.

Program ma na celu stworzenie sieci automatów do zbiórki opakowań i jest dedykowany uczestnikom rynku detalicznego oraz ich klientom. Jako odpowiedzialny dystrybutor działający na rynku tradycyjnym, Mag Dystrybucja wraz z partnerami zachęca do ochrony klimatu i promuje pro-ekologiczne zachowania.


Dzięki budowie i implementacji kompletnego rozwiązania dla Klientów Mag Dystrybucja, obowiązek zbiórki opakowań zostanie przeniesiony z poziomu poszczególnych sklepów/sieci na Mag Dystrybucja.


Obecność EKOMATÓW ma ułatwić działania chroniące lokalne środowisko klientom i wesprzeć detalistów w procesie zmiany legislacyjnej, która ma doprowadzić do wprowadzenia obowiązkowego zwrotu opakowań..