Twoje środki - Q&A

O
P
Ile pieniędzy otrzymasz za każdą zwróconą butelkę lub puszkę?

Jedna wrzucona butelka/puszka ma wartość 0,01 PLN. Przy wrzuceniu kilku butelek i puszek - wartości sumują się.

O
P
Jakie opakowania można zwracać w Ekomatach?

W automacie do selektywnej zbiórki odpadów można oddawać wyłącznie plastikowe butelki PET (maksymalna pojemność: 2 litry; minimalna pojemność: 200 mililitrów) oraz puszki o maksymalnej pojemności 500 ml.

O
P
Jak można wykorzystać środki z Ekomatu?

Środki naliczone zgodnie z ilością prawidłowo zwróconych opakowań można wykorzystać na kolejne zakupy we wskazanych sklepach lub przeznaczyć na wsparcie lokalnej organizacji charytatywnej współpracującej w ramach projektu Ekomat.

O
P
Czy operacja zostanie potwierdzona jakimś dokumentem?

Wybór gratyfikacji jej wartość oraz ilość i rodzaj wrzuconych opakowań zostaną potwierdzone na wydrukowanym paragonie.

Wykorzystaj środki z EKOMATU

Za każde zwrócone opakowanie Ekomat naliczy bonus w wysokości 0,01 zł. W trakcie operacji jest możliwość dokonania wyboru i decyzji o przeznaczeniu tych środków. Pieniądze za opakowania można przeznaczyć:

Na zakupy

Na pomaganie

Za każde zwrócone opakowanie Ekomat naliczy bonus w wysokości 0,01 zł. W trakcie operacji jest możliwość dokonania wyboru i decyzji o przeznaczeniu tych środków. Pieniądze za opakowania można przeznaczyć:

Na zakupy

Na pomaganie

Jeśli wybierzesz opcję “RABAT NA ZAKUPY”, środki będziesz mógł wykorzystać w sklepach współpracujących w ramach projektu.

Grupa Chorten to niezależna grupa polskich detalicznych sklepów spożywczych. Polskim przedsiębiorcom dajemy skuteczne narzędzia do prowadzenia własnego biznesu i proponowania klientom lepszych cen. Zdobyliśmy zaufanie ponad tysiąca partnerów i oni są dla nas najważniejsi.

Jeśli wybierzesz opcję “DONACJA”, środki będziesz mógł przekazać na wsparcie lokalnej organizacji charytatywnej, sportowej czy wybranej instytucji.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie jest jedyną wielospecjalistyczną placówką medyczną leczącą dzieci w województwie warmińsko-mazurskim.

Szpital kompleksowo zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Szpital posiada status jedynego w tej części Polski Centrum Urazowego dla Dzieci. Co roku z leczenia szpitalnego korzysta około 25 tysięcy dzieci, szpital udziela też rocznie ok. 250 tys. ambulatoryjnych porad specjalistycznych.